Mikä on talouskasvu?

Määritelmät ja esimerkit talouskasvusta

Talouskasvu on talouden tavaroiden ja palvelujen arvon nousua, mikä luo lisää voittoa yrityksille. Tämän seurauksena osakekurssit nousevat. Tämä antaa yrityksille pääomaa investoida ja palkata lisää työntekijöitä.

Kun uusia työpaikkoja syntyy, tulot kasvavat. Kuluttajilla on enemmän rahaa ostaa lisätuotteita ja -palveluja, ja ostot lisäävät kasvua. Tästä syystä kaikki maat haluavat positiivista talouskasvua. Tämä tekee talouskasvusta katsotuimman talousindikaattorin.

Miten talouskasvu toimii?

Bruttokansantuote on paras tapa mitata talouskasvua, koska siinä otetaan huomioon koko maan taloudellinen tuotanto. BKT sisältää kaikki tavarat ja palvelut, joita maan yritykset tuottavat myytäväksi. Ei ole väliä myydäänkö niitä kotimaassa vai ulkomailla.

Tarkin mitta kasvuun on BKT, joka poistaa inflaation vaikutukset. BKT: n kasvuvauhti käyttää todellista BKT: tä.2

Maailmanpankki käyttää bruttokansantuloa BKT: n sijasta kasvun mittaamiseen. Se sisältää ulkomailla työskentelevien kansalaisten palauttamat tulot. Se on kriittinen tulonlähde monille kehittyville markkinoille, kuten Meksikolle. BKT: n vertailu maittain aliarvioi näiden maiden talouksien koon.3

Mitä BKT sisältää (ja ei sisällä)

BKT ei sisällä maksuttomia palveluja. Siinä jätetään huomiotta lastenhoito, palkaton vapaaehtoistyö tai laiton toiminta pimeillä markkinoilla. Se ei myöskään ota huomioon ympäristökustannuksia. Esimerkiksi muovin hinta on halpa, koska se ei sisällä hävityskustannuksia. Tämän seurauksena BKT ei mittaa näiden kustannusten vaikutusta yhteiskunnan hyvinvointiin.

Samoin yhteiskunnat arvostavat vain sitä, mitä mittaavat. Esimerkiksi Pohjoismaat ovat korkealla Maailman talousfoorumin maailmanlaajuisessa kilpailukykyraportissa.4 Niiden budjetit keskittyvät talouskasvun vetureihin, joita ovat maailmanluokan koulutus, sosiaaliset ohjelmat ja korkea elintaso. Nämä tekijät luovat osaavaa ja motivoitunutta työvoimaa.

Näissä maissa on korkea veroprosentti. Mutta he käyttävät tuloja investoidakseen talouskasvun pitkän aikavälin rakennuspalikoihin. Riane Eislerin kirjassa The Real Wealth of Nations ehdotetaan muutoksia Yhdysvaltain talousjärjestelmään antamalla arvo toiminnalle yksilöllisellä, yhteiskunnallisella ja ympäristötasolla.5

Tämä talouspolitiikka on ristiriidassa Yhdysvaltojen talouspolitiikan kanssa. Se käyttää velkaa lyhyen aikavälin kasvun rahoittamiseen lisäämällä kuluttaja- ja sotilasmenoja. Tämä johtuu siitä, että nämä toimet näkyvät BKT: ssä.

Talouskasvun vaiheet

Analyytikot katsovat talouskasvua selvittääkseen, missä suhdannekierron vaiheessa talous on. Paras vaihe on laajentuminen. Tämä on silloin, kun talous kasvaa kestävällä tavalla. Jos kasvu on liian kaukana terveestä kasvuvauhdista, se ylikuumenee. Tämä luo omaisuuskuplan, joka tapahtui asuntosektorille vuosina 2005-2006.

Jossain vaiheessa luottamus talouskasvuun häviää. Kun enemmän ihmisiä myy kuin ostaa, talous supistuu. Kun tämä suhdannekierron vaihe jatkuu, siitä tulee taantuma. Taloudellinen lama on taantuma, joka kestää vuosikymmenen. Ainoa kerta, kun näin tapahtui, oli vuoden 1929 suuren laman aikana.

Alla olevassa kaaviossa esitetään Yhdysvaltojen talouden eri vaiheet vuoden 2005 viimeisestä neljänneksestä vuoden 201 ensimmäiseen neljännekseen.

Samoin yhteiskunnat arvostavat vain sitä, mitä mittaavat. Esimerkiksi Pohjoismaat ovat korkealla Maailman talousfoorumin maailmanlaajuisessa kilpailukykyraportissa.4 Niiden budjetit keskittyvät talouskasvun vetureihin, joita ovat maailmanluokan koulutus, sosiaaliset ohjelmat ja korkea elintaso. Nämä tekijät luovat osaavaa ja motivoitunutta työvoimaa.

Näissä maissa on korkea veroprosentti. Mutta he käyttävät tuloja investoidakseen talouskasvun pitkän aikavälin rakennuspalikoihin. Riane Eislerin kirjassa The Real Wealth of Nations ehdotetaan muutoksia Yhdysvaltain talousjärjestelmään antamalla arvo toiminnalle yksilöllisellä, yhteiskunnallisella ja ympäristötasolla.5

Tämä talouspolitiikka on ristiriidassa Yhdysvaltojen talouspolitiikan kanssa. Se käyttää velkaa lyhyen aikavälin kasvun rahoittamiseen lisäämällä kuluttaja- ja sotilasmenoja. Tämä johtuu siitä, että nämä toimet näkyvät BKT: ssä.

Talouskasvun vaiheet

Analyytikot katsovat talouskasvua selvittääkseen, missä suhdannekierron vaiheessa talous on. Paras vaihe on laajentuminen. Tämä on silloin, kun talous kasvaa kestävällä tavalla. Jos kasvu on liian kaukana terveestä kasvuvauhdista, se ylikuumenee. Tämä luo omaisuuskuplan, joka tapahtui asuntosektorille vuosina 2005-2006.

Jossain vaiheessa luottamus talouskasvuun häviää. Kun enemmän ihmisiä myy kuin ostaa, talous supistuu. Kun tämä suhdannekierron vaihe jatkuu, siitä tulee vastaanotto