Ruotsi: kansainvälisten opiskelijoiden määrä kasvoi 5,4%, mutta ulospäin suuntautuva liikkuvuus väheni

Ruotsissa ulkomaisten opiskelijoiden määrä kasvoi yli 5% vuosina 2017/18, mutta ulkomailla opiskelevien ruotsalaisten määrä laski kolmannen peräkkäisen vuoden ajan, Ruotsin korkeakoulujen tilastot paljastavat.

Ruotsin korkeakouluviranomainen UKÄ kirjasi maahan yhteensä 37834 kansainvälistä opiskelijaa maassa vuosina 2017/18, kun vastaava luku oli 35 892 vuosina 2016/17.

Luvut osoittavat, että 64% tämän vuoden kokonaismäärästä on kokopäiväisiä opiskelijoita, kun taas loput 36% ovat vaihto-opiskelijoita. Uusien kansainvälisten rekisteröintien kokonaismäärä ylitti 24 200 vuosina 2017/18.

 

Yli puolet ulkomaalaisista tutkinto-opiskelijoista

Opiskelijoiden määrän kasvu johtuu suurelta osin maassa opiskelevien eurooppalaisten ulkopuolisten opiskelijoiden lisääntymisestä. Noin 8900 opiskelijaa tulee Euroopan unionin ulkopuolelta, mutta ilmoittautumiset Euroopan blokin sisällä vähenivät hieman: 11 812: sta vuosina 2016/17 11 362: een vuonna 2017/18.

Lähes 4000 ensimmäistä kertaa Ruotsissa opiskelevaa ulkomaalaista opiskelijaa on rekisteröity tuntemattomana maana, mutta EU: n / ETA: n opiskelijat tai Ruotsissa asuvat opiskelijat.

EU: n ulkopuolisten opiskelijoiden määrä Ruotsissa on lisääntynyt viime vuosina ja toipunut laskusta sen jälkeen, kun maa otti käyttöön lukukausimaksut ETA: n ulkopuolisille opiskelijoille vuonna 2011.

Vuosina 2017/2018 Ruotsi isännöi 7000 maksavaa opiskelijaa, mikä merkitsee 1400 kasvua edelliseen vuoteen verrattuna. Suurimmaksi osaksi 17 300 ulkomaalaista opiskelijaa ei kuitenkaan maksa lukukausimaksuja.

Mutta EU: n opiskelijoiden kokonaismäärä Ruotsissa ylitti edelleen opiskelijoita ympäri maailmaa, kertoi Study in Sweden -markkinointipäällikkö Niklas Tranæus The PIE News -sivustolle.

Tranæus kuvaili EU-maiden vaihto-opiskelijoiden määrän vähenemistä “ei kovin suureksi laskuksi”.

Ruotsin tutkimuslaitosta rahoittava julkinen laitos Ruotsin instituutti työskentelee ruotsalaisten yliopistojen kanssa edistääkseen opintotavoitteita, jotka kohdistuvat erityisesti Euroopan unionin ulkopuolisiin maihin, hän selitti.

“Digitaalisista kanavista – mukaan lukien sosiaalinen media – on viime vuosina tullut yhä tärkeämpi tapa tavoittaa kansainvälisiä opiskelijoita”, sanoi Tranæus, kun taas Ruotsin suurlähetystöt ja konsulaatit ympäri maailmaa voivat hakea rahoitusta ja saada koulutusta Ruotsin instituutilta näyttelyihin ja tapahtumien järjestämiseen. tukea ruotsalaisten yliopistojen rekrytointia kansainvälisesti.

 

Alueliikkuvuus Suomen kasvukäytävällä

Huolimatta korkea-asteen koulutuksen kansainvälistämistä koskevasta julkisesta tutkimuksesta, jossa päätetään olla ehdottamatta tavoitetta kansainvälisten opiskelijoiden lukumäärälle, vallitsee laaja yksimielisyys siitä, että kansainvälistyminen ja lisääntynyt pääsy liikkuvuuteen ovat myönteisiä, Tranæus kertoi PIE: lle.

Ruotsi ilmoitti äskettäin suosituksista kansainvälisen rekrytointinsa lisäämiseksi, mukaan lukien läheisempi yhteistyö valtion virastojen kanssa Ruotsin mainostamiseksi ulkomailla.

KTH: n kuninkaallisella teknillisellä instituutilla on ollut suurin nousu ensimmäistä kertaa kansainvälisesti ilmoittautuneista vuodesta 2013/14 lähtien, ja 2240 uutta ulkomaista opiskelijaa aloitti vuosina 2017/18.