Vinkkejä seuraavan sukupolven johtamiseen

Nuorten pyrkimys auttaa parantamaan maailman tilannetta on yhdistettävä johtajiin, jotka voivat käsitellä VUCA:ta: epävakautta, epävarmuutta, monimutkaisuutta ja moniselitteisyyttä.

Tässä on kahdeksan ominaisuutta, jotka nykyisillä johtajilla tulee olla:

1. Sinulla on selkeä visio siitä, mitä haluat saavuttaa.

Kaikki johtajat eivät ole johtajia, eivätkä kaikki johtajat ole johtajia. Ensisijainen ero näiden kahden ryhmän välillä on, että johtajilla on tavoitteet, kun taas johtajilla on visio. Esimiehet valitaan tyypillisesti johtamaan ihmisiä, ja heistä tulee tosiasiassa pomo, koska he ovat onnistuneet siinä työssä, johon heidät on koulutettu. He eivät kuitenkaan välttämättä ole valmiita johtamaan muita.

Esimiehet jätetään usein omiin käsiinsä tullessaan johtajiksi. Johtajien tulee ymmärtää itseään, olla tietoisia vahvuuksistaan ​​ja puutteistaan ​​ja omistaa merkittävä osa ajastaan ​​oppimiseen ja kykyjensä kehittämiseen. Johtajat, jotka keskittyvät määrittämään visio ja osoittamaan halua parantaa, kasvaa ja innostaa muita ylittämään lyhyen aikavälin tavoitteet ja vaikeudet, jolloin he voivat kestää ja vetää muita mukaan.

2. Tee aloite

Johtajilla oli tapana odottaa, kunnes he saivat vähintään 80 % tarvitsemastaan ​​tiedosta ennen valintojen tekemistä. Valitettavasti tämän päivän tiedon runsauden vuoksi tästä on tullut vaikeaa.

Nykyään johtajilla ei ole varaa odottaa tarvitsemaansa tietoa; heidän on oltava valmiita toimimaan kaikilla tiedoilla, joita heillä on – johtajia, jotka eivät pelkää johtaa epävarmuudessa ja varmistavat, että heidän tiiminsä menestyvät.

3. Vahvista joukkuettasi

Johtajan ajasta tulisi yli 70 % omistaa ihmisten johtamiseen ja keinojen löytämiseen heidän kehittämiseensa. “Johtajat ovat huolissaan arvovallastaan ​​tai asemastaan ​​organisaatiossa, että he laiminlyövät todellisen tehtävänsä”, Simon Sinek sanoi yhdessä puheessaan. Heidän päätehtävänsä ei ole komentaa, vaan huolehtia hoidossamme olevista ihmisistä.”

Johtajan päävastuu on varmistaa, että hänen tiiminsä jäsenillä on resurssit ja kapasiteetti tehtäviensä suorittamiseen, samalla kun pohditaan, kuinka heidän välilleen syntyy synergiaa. On myös syytä huomata, että henkilökohtainen ja ammatillinen kehitys on ratkaisevan tärkeää hyvän tiimin muodostamiseksi, ja se tulee asettaa etusijalle terveen ryhmän hallinnassa.

4. Ohjaa seuraajaasi.

Yleisesti oletetaan, että jos esimies tekee hyvää työtä, hänen tulee pysyä samassa roolissa loputtomiin. Tämän seurauksena johtajat ylläpitävät usein status quoa, mikä ei ole hyväksyttävää nyky-yhteiskunnassa. Esimiehen päätoimiala on innovatiivisuus, kekseliäisyys ja sopeutumiskyky.

Johtajat, jotka tekevät hyvää työtä, valmistelevat alaisiaan ottamaan vallan. Elämäntehtävät pitäisi mielestäni poistaa kaikista eteenpäin menevistä organisaatioista. Johtajat tulisi työntää pois mukavuusalueeltaan pysty- ja vaakasuunnassa ylenntämällä uusiin tehtäviin tai antamalla lisää vastuuta.

5. Luo turvallinen ympäristö

On erittäin tärkeää luoda koko tiimille mukava ympäristö, jossa jokaista arvostetaan ja jossa jokainen voi olla oma itsensä. Johtajien vastuulla on luoda turvallinen ympäristö, jossa heidän alaisensa eivät pelkää ilmaista tyytymättömyyttään ja kohdata johtajia.

Saavutusten antaminen tiimille sekä vastuun ja syyllisyyden ottaminen epäonnistumisesta ovat tärkeitä näkökohtia turvallisen tilan luomisessa. Jos tulee epäonnistuminen, se on johtajien vika, ja jos menestys tapahtuu, se johtuu koko tiimin ponnisteluista. Siinä kaikki.

6. Vältä mikrohallintaa.

Mitä tapahtuu, kun johtajat eivät ole paikalla? Kun johtajat eivät ole paikalla, menestyvän tiimin voima näkyy. Onko johdolle ilmoitettu kaikista päätöksistä? Ymmärtävätkö joukkueet vastuunsa? Onko heillä rohkeutta tehdä valintoja? Tukevatko johtajat tiiminsä havaintoja palattuaan?

Menestyvän tiimin tulee kyetä toimimaan myös silloin, kun sen johtaja ei ole paikalla ja tehdä päätöksiä oman vaikutusalueensa ja toimenkuvansa puitteissa.

7. Anna rakentavaa palautetta

Johtajien tulee jatkuvasti antaa rehellistä palautetta alaisilleen. Johtajan kyky kommunikoida tehokkaasti on ratkaisevan tärkeää. Ihmiset reagoivat erityyppiseen kritiikkiin eri tavoin. Jotta näkemys voidaan ilmaista jokaisen yksilön kykyjen ja tehtävien puitteissa, on välttämätöntä mukauttaa kieli ja sanat kullekin kollegalle. Keskittyminen yhteen ihmisryhmään, olipa se yksityiskohtainen tai laaja, saattaa jättää muut taakseen.

Samoin kaikkien tiimin jäsenten välillä tulisi olla avoimet tuottavan palautteen linjat. Johtajien tulisi etsiä panosta, koska se on arvokas työkalu henkilökohtaiseen kehitykseen.

8. Sinun pitäisi olla seuraaja.

Tehokkaimmat johtajat ovat myös tehokkaimpia seuraajia. Kun johtaja uskoo jollekulle vastuuta, hän on myös sellainen, joka ymmärtää, kuinka valtuuksia voidaan delegoida ja seurata muiden esimerkkiä.

Vuosikymmeniä meille on kerrottu, että johtajat syntyvät. Myöhemmin opimme, että jotkut ihmiset ovat johtajia titteliensä vuoksi. Olen kuitenkin varma, että jokainen on omalla tavallaan johtaja. Se, mikä saa kollegat ja ystävät loistamaan ja kasvamaan pitkän aikavälin hyödyllisen muutoksen tuottamisessa, on se, kuinka vaalimme heidän energiaansa ja pyrkimyksiään.

Meidän pitäisi nähdä johtajuus menetelmänä, jossa ryhmä ihmisiä, ei yksilöitä, työskentelee yhdessä saavuttaakseen inspiroivan vision. Esimerkiksi olen varma, että vain harvat ihmiset Sveitsissä voivat nimetä presidentin yksinkertaisesti siksi, että johtaminen on seitsemän hengen ryhmän tehtävä yhden henkilön sijaan.

Joten mihin johtajuus tästä lähtee? Olemme nähneet muutoksen siinä, miten nuoret haluavat oppia ja olla tekemisissä vanhempien sukupolvien kanssa saavuttaakseen pitkäaikaista vaikutusvaltaa mielekkään yhteistyön ja sukupolvien välisen sitoutumisen avulla Global Shapers Communityn ponnistelujen ansiosta. Nuoret ovat uuden sukupolven johtajia, jotka ovat innostuneisuutensa ja osallistumisensa ansiosta herkkiä, välittäviä, määrätietoisia ja valmiita tekemään mitä tahansa muuttaakseen maailman tilanteen.